MÜÜGITINGIMUSED

Peetripere kodud valmivad 2023. aasta sügisel. Hetkel sõlmime klientidega
broneerimislepinguid, mis fikseerivad Sinu huvi antud korteri vastu.

Sinu uue kodu ostmiseks on vajalikud sellised sammud:

1. BRONEERIMINE

Anna meile teada, millise korteri vastu huvi tunned. Sõlmime broneerimislepingu, mis kehtib
kokkuleppelise aja.

2. VÕLAÕIGUSLIK LEPING

Sinuga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku kõik tehingu
detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasud 15% uue kodu hinnast. Pangad
aktsepteerivad seda kui Sinupoolset omafinantseeringut.

3. ASJAÕIGUSLIK LEPING

Kui kodud on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping. Tavapäraselt tasutakse siis
85% korteri hinnast, mida üldjuhul finantseerib pank. Asjaõiguslepingu sõlmimisel toimub
korteri omandiõiguse üleminek ning saadki oma uude koju sisse kolida.

Korteri hinnas sisaldub

  • 2 parkimiskohta.
  • 1 panipaik.
  • Siseviimistlus vastavalt valitud standardpaketile.
  • Tehnovõrkude rajamine ja nendega liitumine (vesi, kanalisatsioon, elekter).
  • Hooviala haljastus, korrastus ja laste mänguväljak.
  • Korterisisene panipaik.
  • Käibemaks.

Korteri hinnas ei sisaldu

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud.
  • Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveside liitumistasu.
Iga korteri juurde on kohustus osta kaks parkimiskohta ja üks panipaik.

Peetripere Arendus OÜ jätab endale õiguse müümata korterite hindasid muuta.

Kui soovid oma korteris midagi muuta, siis see on okei. Kuna me peame tegema lisatöid
muudatuste ellu viimiseks, siis palun mõista, et küsime selle eest menetlustasu. Kõik Sinu
poolt soovitud ja meiega kokku lepitud ehituslikud muudatused arveldatakse eraldiseisvalt
lepingu hinnast, vastavalt müüja poolt sätestatud muudatustööde esitamise tähtajale ja
hinnakirjale.